Pajala kommun bygger ut stadsnätet

Nu bygger Pajala kommun med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ut stadsnätet i byarna Kaunisvaara/Sahavaara, Huuki och Kolari.
Projektet pågår mellan 2019-2021 i samarbete med Vattenfall. Vi ansluter drygt 150 fastigheter till fibernätet.