Pajala Kommun bygger ut Stadsnätet.

Under 2022 bygger Pajala Kommun med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ut stadsnätet i byarna Norra Kengis och Kieksiäisvaara
Projektet pågår under 2022 i samarbete med bland annat Vattenfall. Vi ansluter drygt 50 fastigheter till Stadsnätet.